Skøytestatistikk for Oslo Bedriftsidrettskrets

Velkommen til statistikksidene for OBIK Skøyteutvalget

Statistikkene er basert på data samlet av Olav Basmo fra bedriftsskøyteløp arrangert i perioden 1967 og frem til han overlot databasen til meg etter sesongen 1997/98. I de etterfølgende sesongene har den blitt fortløpende oppdatert etter hvert som skøyteløpene er avholdt. Olav er dessverre ikke lenger blant oss, men hans langvarige innsats både som aktiv løper og som statistiker har ikke vært forgjeves. Han er fremdeles med oss i kraft av sine resultater og statistikkdata.

 

Jeg har vedlikeholdt statistikkene basert på online resultatservice fra en annen ildsjel blant bedriftsløperne. Tom Askerøi holder alle resultater fortløpende oppdatert etter hvert stevne, noe han har gjort siden før min tid. Link til sidene hans finnes her et sted for den som ønsker å se nærmere på løpsresultatene.

 

Statistikkdatabasen ble på et tidspunkt uhåndterlig stor (eller kanskje snarere ble statistikkene basert på databasen for omfattende). Dette førte til en nødvendig trunkering av datagrunnlaget, slik at det nå kun genereres statistikker for løpere som har deltatt i sesongen 1987/88 eller senere. Det forhindrer ikke at det fremdeles ligger inne resultater tilbake til 1967.